Meer info over We Verify Cars

We Verify Cars is een project dat werd ontwikkeld in kader van Senne Trenson’s studierichting in 2018, samen met 3 medestudenten. Dit project was jammer genoeg niet haalbaar en werd bijgevolg geschrapt.

Ook al werd het project niet gelanceerd, dat heeft Senne er niet van weerhouden om een aantrekkelijke, eenvoudige single-page website te ontwikkelen.

Deze website werd gelanceerd eind 2018 en heeft sindsdien enkel de noodzakelijke achterliggende updates ontvangen.

Zoals je ziet, is onze expertise niet beperkt tot enkel websites met meerdere pagina’s. Ook voor een website met één pagina kan je bij ons terecht. Je leest hier alle info.